OCENJIVANJE UČENIKA U DIGITALNOM OKRUŽENJU


Poštovana nastavnice, poštovani nastavniče,

ovaj kratak upitnik odnosi se na Vaša iskustva u vezi sa ocenjivanjem obrazovnih postignuća učenika u digitalnom okruženju.

Upitnik su kreirali istraživači sa Univerziteta u Beogradu koji se bave obrazovanjem uz podršku digitalne tehnologije i deo je šireg projekta koji ima za cilj da podrži nastavnike u realizaciji nastave tokom pandemije Korona virusa.

Vaši odgovori biće nam dragoceni u nastojanjima da dublje razumemo izazove i brige nastavnika u vezi sa ocenjivanjem postignuća učenika u digitalnom okruženju, kao i dobre strane ovog načina ocenjivanja.

Popunjavanje upitnika je anonimno.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste zainteresovani za rezultate istraživanja, slobodno nas kontaktirajte putem imejla: dkuzmano@f.bg.ac.rs

Hvala Vam mnogo na strpljenju i vremenu koje izdvajate za popunjavanje ovog upitnika!

Hook, Check Mark, Check Off, Confirm, Confirmation