DIGITALNA PISMENOST

Sledeće ankete su dostupne:
Za dalju podršku molimo da kontaktirate Dobrinka Kuzmanović ( dkuzmano@f.bg.ac.rs ).

LimeSurvey Survey Software
Free Online Survey Software - Free & Open Source